SCHOOLUREN / OPVANG

zorg dat je op tijd bent

Schooluren

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

8u40 – 11u50

8u40 – 11u50

8u40 – 11u30

8u40 – 11u50

8u40 – 11u50

13u15 – 16u00

13u15 – 16u00

 

13u15 – 16u00

13u15 – 15u00

’s Morgens is de poort open vanaf 8u15
’s Middags is de poort open vanaf 13u00

 

Markegem: klassen met zwembeurt op woensdag vertrekken om 8.30 uur
Oeselgem: 1ste leerjaar met zwembeurt op vrijdag vertrekt om 8.30 uur

Voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door het IBO (Initiatief Buitenschoolse Opvang) van de gemeente. In Oeselgem gaat dit door in de oude pastorie. In Markegem zijn er lokalen, gelegen tussen de school en de sporthal.

 

Kinderen die naar de opvang moeten, blijven eerst een kwartier op school onder toezicht van een leerkracht en gaan daarna onder begeleiding naar de opvang.

 

Tijdens de vakantie en op snipperdagen (vrije dagen en pedagogische werkdagen) organiseert de gemeente ook opvang. Hiervoor dient vooraf ingeschreven te worden!
De nodige inlichtingen hiervoor kunnen ingewonnen worden op beide locaties.

U kan ook telefonisch contact opnemen met de IBO-verantwoordelijke:

Enya De Larivière: tel. 09/338.83.28