SCHOOLBESTUUR

organisator onderwijs

Voorzitter:

Leden:

Tonny Berteloot

Marianne Botterman

Greet Van Betsbrugge

Noël Warlop

Kathy Van Overberghe

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.